STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

KINH NGHIỆM

1

Bùi Thế Hạnh

1971

Giám Đốc

Kỹ sư điện

Trên 12 năm

2

Phan Tấn Đề

1977

CBKT

Kỹ sư điện

Trên 10 năm

3

Âu Hải Đăng

1983

CBKT

Kỹ sư điện

Trên 2 năm

4

Nguyễn Văn Thịnh

1979

CBKT

Kỹ sư điện

Trên 5 năm

5

Lê Văn Thắng

1972

Nhân Viên

TC-KTĐ

Trên 12 năm

6

Nguyễn Văn Danh

1970

CBKT

Kỹ sư điện

Trên 10 năm

7

Đào Thế Thái Hoàng

1972

Nhân Viên

TC-KTĐ

Trên 9 năm

8

Đỗ Thanh Phương

1978

CBKT

KS XDDD

Trên 6 năm

9

Nguyễn Giang Nam

1970

Nhân Viên

TC-KTĐ

Trên 14 năm

10

Phạm Thị Đào

1979

Phó Giám Đốc

Đại Học

Trên 7 năm

11

Phạm Thị Ngọc Nhuần

1979

KTT

Đại học

Trên 9 năm

12

Nguyễn Trí Nam

1971

Quản Đốc

TC-KTĐ

Trên 10 năm

DANH SÁCH CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY

STT

NGHỀ NGHIỆP

SỐ LƯỢNG

TRÌNH ĐỘ

1

Công nhân kỹ thuật

10

5/7

2

Công nhân thợ cắt sắt

10

3/7

3

Công nhân thợ hàn

48

4/7

4

Công nhân thợ mài

10

3/7

5

Công nhân thợ dập

24

3/7

6

Công nhân thợ điện

20

4/7

7

Công nhân lái xe

04

 

8

Lao động phổ thông

Trên 100

 

BẢNG KÊ KHAI NHÂN LỰC LÀNH NGHỀ

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

KINH NGHIỆM

1

Nguyễn Văn Diêm

1964

Đội trưởng

Trên 15 năm

2

Lê Văn Chung

1975

Đội trưởng

Trên 6 năm

3

Nguyễn Đây

1958

Đội trưởng

Trên 16 năm

4

Vũ Minh Bằng

1966

Đội trưởng

Trên 8 năm

5

Đặng Trung Phong

1967

Đội trưởng

Trên 6 năm

6

Nguyễn Thanh Lâm

1971

Đội phó

Trên 6 năm

7

Nguyễn Văn Dương

1975

Đội phó

Trên 6 năm

8

Nguyễn Công Nguyên

1968

Đội phó

Trên 6 năm

9

Vũ Văn Đức

1977

Thợ sắt

3/7

10

Nguyễn Ngọc Tâm

1975

Thợ sắt

3/7

11

Trần Văn Ẩn

1980

Thợ sắt

3/7

12

Ngô Văn Mười

1970

Thợ sắt

3/7

13

Lê Tấn Dũng

1978

Thợ sắt

3/7

14

Huỳnh Thanh Phong

1983

Thợ coffa

3/7

15

Nguyễn Xuân Binh

1976

Thợ coffa

3/7

16

Nguyễn Văn Liên

1969

Thợ coffa

3/7

17

Lê Văn Thiểu

1968

Thợ coffa

3/7

18

Phạm Đình Trung

1958

Thợ coffa

3/7

19

Phạm Cảnh Báu

1972

Thợ coffa

3/7

20

Lê Văn Xin

1960

Thợ coffa

3/7

21

Hồ Phạm Khởi

1985

Thợ coffa

3/7

22

Nguyễn Văn Bình

1982

Thợ coffa

3/7

23

Hồ Phạm Thiên

1976

Thợ coffa

3/7

24

Nguyễn Văn Tèo

1971

Thợ hàn

4/7

25

Nguyễn Văn Hùng

1973

Thợ hàn

4/7

26

Phạm Văn Hưng

1968

Thợ hàn

4/7

27

Trần Văn Dũng

1977

Thợ nề

3/7

28

Hoàng Văn Quốc

1978

Thợ nề

3/7

29

Vũ Văn Thắng

1969

Thợ nề

3/7

30

Phạm Văn Dũng

1972

Thợ nề

3/7

31

Trần Văn Tâm

1967

Thợ nề

3/7

32

Phạm Văn Dũng

1978

Thợ nề

3/7

33

Lê Văn Bảy

1976

Thợ nề

3/7

34

Trần Anh Tuấn

1969

Thợ nề

3/7

35

Đào Duy Linh

1970

Thợ nề

3/7

36

Nguyễn Văn Tuyến

1981

Thợ nề

3/7

37

Bùi Anh Tuấn

1975

Thợ điện, nước

4/7

38

Nguyễn Văn Công

1977

Thợ điện, nước

4/7

39

Trần Quang

1969

Thợ điện, nước

4/7

40

Nguyễn Văn Hiền

1974

Thợ điện, nước

4/7

41

Nguyễn Văn Sĩ

1983

Thợ điện, nước

4/7

42

Nguyễn Hải Hoàn

1977

Tài xế

3/7

43

Nguyễn Hiền Hòa

1968

Tài xế

3/7

44

Nguyễn Cảnh Tài

1980

Tài xế

3/7

45

Nguyễn Văn Toàn

1975

Tài xế

3/7

46

Công nhân

 

 

Trên 100 người